Κήλη (Κοιλιοκήλη)

Συμπτώματα & αποτελεσματική θεραπεία

Τι είναι κήλη - κοιλιοκήλη;

Κήλη ή κοιλιοκήλη είναι ένα εξόγκωμα στην κοιλιά που προβάλλει κάτω από το δέρμα (όπου υπάρχει ένα χάσμα – σκίσιμο) και πολλές φορές εάν το πιέσουμε εξαφανίζεται.  Συνήθως το περιεχόμενο της κήλης είναι κάποιο σπλάχνο της κοιλιάς, όπως τμήμα εντέρου ή λίπους. Τα συγγενή αδύνατα σημεία στο ανθρώπινο σώμα το βουβωνικό κανάλι και ο ομφαλικός δακτύλιος, με αποτέλεσμα οι ποιο συχνές κήλες να είναι η βουβωνοκήλη και η ομφαλοκήλη.

Ποιές είναι οι κήλες - κοιλιοκήλες

Οι κύριες κατηγορίες είναι οι εξής:

Κατάταξη των κοιλιοκηλών

Είναι η ανατασσόμενη κήλη, όταν το περιεχόμενο επανέρχεται εντός της κοιλίας μετά από χειρισμό του Χειρουργού ή του ίδιου του ασθενούς. Είναι η μη ανατασσόμενη κήλη, όταν παρά τους απαραίτητους χειρισμούς το περιεχόμενό της δεν μπορεί να επιστρέψει στην κοιλιά. Τέλος περισφιγμένη κήλη λέγεται αυτή που το περιεχόμενό της (π.χ. έλικα εντέρου) στραγγαλίζεται, με κίνδυνο τη διακοπή της αιμάτωσής του και τελικά νέκρωσης, γεγονός που καθιστά τη χειρουργική αποκατάσταση επείγουσα.

Επικοινωνήστε με τον Ιατρό

Με όποιο τρόπο σας εξυπηρετεί

Προδιαθεσικοί παράγοντες ανάπτυξης των κηλών

Προδιαθεσικοί αλλά και επιβαρυντικοί παράγοντες ανάπτυξης της κήλης περιλαμβάνουν:

Υπάρχει συντηρητική αντιμετώπιση της κήλης - κοιλιοκήλης με χρήση ζώνης;

Μικρές κήλες σταθερές στον χρόνο (κήλη που δεν φαίνεται) που δεν πονάνε και δεν επηρεάζουν την καθημερινότητα του ασθενούς μπορούν απλά να παρακολουθούνται χωρίς χειρουργείο. Το ερώτημα κατά πόσον η χρήση ζώνη είναι σωστή είναι πολύ συχνό. Η ζώνη της κήλης βοηθάει σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμπτώματα του πόνου.

Δεν συστήνεται όμως για μακροχρόνια χρήση καθώς αδυνατίζει τους μύες από την πίεση και δημιουργεί συμφύσεις μεταξύ της κήλης και του κοιλιακού τοιχώματος, γεγονός που δυσκολεύει τεχνικά το χειρουργείο στην εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών.

Ο Δρ. Γεώργιος Λιάγκος γνωρίζει όλες τις χειρουργικές τεχνικές αποκατάστασης των κηλών. Η θεραπεία εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή ανάλογα με τις ανάγκες του με σκοπό την άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα του και την μείωση της πιθανότητας υποτροπής.

Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη

Η μετεγχειρητική κήλη είναι η κήλη που εμφανίζεται σε θέση προηγούμενης χειρουργικής τομής. Είναι συχνότερη στις ανοικτές επεμβάσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συχνά και στις θέσεις τοποθέτησης των λαπαροσκοπικών εργαλείων (κήλη μετά από λαπαροσκόπηση), ιδίως εάν χρησιμοποιούνται trocar > 10 mm.

Οι μετεγχειρητικές κήλες αποτελούν περίπου το 15% των κηλών που σχηματίζονται στο κοιλιακό τοίχωμα και έρχονται δεύτερες σε συχνότητα μετά τις βουβωνοκήλες.

Mηροκήλη

Η μηροκήλη είναι ένα εξόγκωμα που προβάλλει διαμέσου του μηριαίου δακτυλίου, που βρίσκεται στο άνω τμήμα του μηρού και δίπλα από το σημείο όπου εμφανίζεται η βουβωνοκήλη. Ο μηριαίος δακτύλιος είναι ένα ευένδοτο σημείο της πυέλου μέσα από το οποίο διέρχονται τα μηριαία αγγεία (αρτηρία και φλέβα) και το μηριαίο νεύρο στο κάτω άκρο. 

Το περιεχόμενο  της μηροκήλης είναι συνήθως ένα ενδοκοιλιακό σπλάχνο και πρόκειται συχνά για τμήμα λεπτού εντέρου. Η συχνότητα εμφάνισης της μηροκήλης είναι πολύ μεγαλύτερη στις γυναίκες και σχετίζεται άμεσα με την προχωρημένη ηλικία και τις πολλές εγκυμοσύνες. Άλλοι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισής της είναι: η χρόνια δυσκοιλιότητα, η παχυσαρκία, ο επίμονος βήχας και γενετικά αίτια. 

Οι μηροκήλες, λόγω του στενού και ανένδοτου μηριαίου δακτυλίου, ενέχουν μεγάλο κίνδυνο περίσφιξης, που μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση του περιεχομένου τους. 

Eπιγαστρική κήλη

Η επιγαστρική κήλη είναι ένα εξόγκωμα που εντοπίζονται στη μέση γραμμή της κοιλιάς (λευκή γραμμή), δηλαδή τη νοητή γραμμή που ενώνει το στέρνο με τον ομφαλό και οφείλονται σε ευένδοτα σημεία αυτής. Συναντώνται σε μικρό ποσοστό του πληθυσμού (περίπου 3-4%) και συχνότερα σε άνδρες, ηλικίας από 20 έως 50 ετών. 

Διάσταση λευκής γραμμής και όχι κήλη!

Η διάσταση λευκής γραμμής αφορά την αποπλάτυνση (ξεχείλωμα) αυτής, με επακόλουθο την απομάκρυνση των ορθών κοιλιακών μυών. Πολλοί άνθρωποι ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας και με παραπάνω κιλά έχουν διάσταση λευκής γραμμής που αφορά όλη την κοιλιακή χώρα. Δεν υπάρχει χάσμα μέσα από το οποίο να προβάλλει περιεχόμενο της κοιλίας και για αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν κήλη. Η διάκριση μεταξύ διάστασης και κήλης λευκής γραμμής είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πρώτη δε χρήζει χειρουργείου, παρά μόνο για αισθητικούς λόγους.

Κήλη και εγκυμοσύνη

Από διεθνείς μελέτες η πιθανότητα εμφάνιση κήλης (συχνότερα ομφαλοκήλης) είναι κατά την εγκυμοσύνη περίπου 0,08%. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες το σίγουρο είναι πως κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης η χειρουργική αποκατάσταση γίνεται μόνο στις περιπτώσεις εμφανιστούν επιπλοκές όπως περίσφιξη. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχει αναμονή και σωστή κατεύθυνση της γυναίκας από τον εξειδικευμένο Χειρουργό για το πότε είναι καλύτερα να γίνει η χειρουργική αποκατάσταση της κήλης πριν ή μετά από την πρόσφατη ή μελλοντική εγκυμοσύνη.

Επίσης, είναι βασικό να τοποθετηθούν τόσο τα κατάλληλα υλικά όσο και η καλύτερη τεχνική δεδομένων των συνθηκών. Εάν αποφασιστεί η χειρουργική αποκατάσταση της κήλης, προτιμάται πάντα η τοποθέτηση πλέγματος και μία μελλοντική εγκυμοσύνη καλό είναι να αποφεύγεται για περίπου ένα χρόνο. Προσοχή χρειάζεται στα υλικά των ραμμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς με την προοδευτική διάταση της κοιλιάς δημιουργείται πόνος.

Οριστική θεραπεία της κήλης

Η θεραπεία των περισσοτέρων κηλών είναι χειρουργική και αφορά την αποκατάσταση του χάσματος του κοιλιακού τοιχώματος από όπου εξέρχεται το περιεχόμενο, αφού προηγουμένως αναταχθεί με ασφάλεια. Θα πρέπει να τονιστεί πως η κήλη, ανεξάρτητου μεγέθους και ενοχλητικών συμπτωμάτων, μπορεί ξαφνικά να περιεσφιχθεί, γεγονός που μετατρέπει ένα τακτικό χειρουργείο ρουτίνας σε επείγων, με όλους τους κινδύνους που αυτό εμπεριέχει.

Ο Χειρουργός πριν από ένα χερουργείο κήλης θα πρέπει να έχει καταλήξει για το ποια επιλογή του είναι καλύτερη για τον ασθενή. Οι επιλογές της θέσης τοποθέτησης του πλέγματος είναι όπως φαίνονται στην φωτογραφία πολλές.  Πολλά επίσης είναι και τα είδη του πλέγματος που θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το μέγεθος της κήλης, την ηλικία του ασθενούς και την εργασία του (ιδιαίτερα αν πρόκειται για αθλητή)

Οι χειρουργικές επεμβάσεις για κήλη πλέον γίνονται με Ελάχιστα Επεμβατικές Μεθόδους Ανοιχτά μέσω μικρής τομής υπό μέθη και Λαπαροσκοπικά και Ρομποτικά.

Κήλες Κοιλιακού Τοιχώματος | Συχνές ερωτήσεις

H διάρκεια του χειρουργείου μπορεί να είναι σύντομη, από 30 λεπτά έως μία ώρα ανεξαρτήτως μεθόδου, αλλά ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και το περιεχόμενο της κήλης.

Ο πόνος ελέγχεται με απλά παυσίπονα και ο ασθενής κινητοποιείται μετά από λίγες ώρες. Συνήθως μπορεί να λάβει εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Η μόνη δέσμευση είναι η αποφυγή άρσης βάρους για λίγες ημέρες ή έως και 30, αναλόγως την κήλη, και η σταδιακή επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες. Η επιστροφή στην εργασία, αν δεν είναι βαρεία χειρωνακτική, είναι άμεση και μετά από περίπου ένα μήνα ο ασθενής είναι σε θέση να αρχίσει αθλητικές δραστηριότητες.

Σχετικά με το κόστος εξαρτάται από την μέθοδο που θα γίνει. Ο Χειρουργός συνεργάζεται με ιδιωτικές κλινικές που είναι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ και με όλες τις Ιδιωτικές Ασφάλειες οπότε οι τιμές είναι οικονομικά προσιτές.

Η πιθανότητα υποτροπής με την σωστή τοποθέτηση των σύγχρονων φιλικών στο σώμα πλεγμάτων νέας γενεάς, είναι με όλους τις μεθόδους < 1%.

Με την τεχνική του Χειρουργού ανεξαρτήτως μεθόδου το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο. Δεν υπάρχουν ράμματα που θα πρέπει να αφαιρεθούν καθώς γίνεται πλαστική αποκατάσταση στην σύγκλειση των τραυμάτων.

Υπηρεσίες