Αντιμετώπιση Κύστης Κόκκυγος με Laser και οπτική ίνα Infinite Ring Fiber

1η Παγκόσμια Δημοσίευση

Νέα δεδομένα στη θεραπεία της κύστης κόκκυγος με ίνα laser Infinite Ring Fiber

Minimally invasive treatment of pilonidal sinus using the new Infinite Ring Fiber. A case series.

Georgios Liagkos, Christos Papaioannou, Eleni Mpalampou

>Ann Ital Chir. 2022 Nov 14;S0003469X22037629. Online ahead of print.

PubMed Link | PMID: 36408956

Σκοπός της μελέτης με επικεφαλής της ομάδας τον Dr. Γεώργιο Λιάγκο ήταν να παρουσιάσει μια σειρά ασθενών με κύστη κόκκυγος σε επιλεγμένα περιστατικά, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με Laser και συγκεκριμένα με NeoV1470 χρησιμοποιώντας Infinite Ring Fiber (IRF) 600 microns (NeoLaser, Ισραήλ).

Αυτή η ίνα χαρακτηρίζεται από την κυκλική απελευθέρωση θερμότητας 360 μοιρών, με ενεργό άκρο 4 mm και με εκπομπή 1470 nm. Αρχικά είχε χρησιμοποιηθεί στις χειρουργικές επεμβάσεις των αγγείων αλλά πλέον διευρύνεται η χρήση της και στη θεραπεία της κύστης του κόκκυγα.

Χαρακτηριστικά μελέτης

Η μελέτη αφορούσε την αντιμετώπιση 13 περιστατικών και τα κριτήρια επιλογής για τους ασθενείς ήταν:

Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν ως ημερήσια νοσηλεία και η παραμονή τους στο νοσοκομείο ήταν κάτω των 3 ωρών.

Η χειρουργική επέμβαση έγινε χωρίς διασωλήνωση, αλλά με ενδοφλέβια καταστολή και τοπική αναισθησία άμεσης και μακράς δράσης.

Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για το Laser ήταν 8w, 3sec, 24 J/ανά παλμό.

Επικοινωνήστε με τον Ιατρό

Με όποιο τρόπο σας εξυπηρετεί

Αποτελέσματα της μελέτης

Όλοι οι ασθενείς είχαν επιτυχή θεραπεία. Κανένας από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με τη συγκεκριμένη ίνα δεν παρουσίασε επιπλοκές ή υποτροπή της νόσου κατά την περίοδο παρακολούθησης που είναι πλέον δύο χρόνια.

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί διάφορες θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση της κύστης του κόκκυγα. Η χρήση του συστήματος Laser NeoV1470 με ίνα IRF στη θεραπεία κύστης κόκκυγος φαίνεται να είναι μια ακόμη ασφαλής και αποτελεσματική επιλογή.

Η ομάδα συνεχίζει να χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη ίνα σε επιλεγμένα περιστατικά, με τα αποτελέσματα να είναι άριστα καθώς φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά οφέλη για τον ασθενή:

Ο χειρουργός Dr. Λιάγκος Γεώργιος επισημαίνει πως όπως όλες οι τεχνικές, έτσι και αυτή έχει σίγουρα κάποια ποσοστά υποτροπής (δηλαδή να ξαναπαρουσιαστεί η κύστη μετά το χειρουργείο).

Παρ’ όλα αυτά, το Laser αποτελεί σαφώς ότι πιο σύγχρονο στην αντιμετώπιση της πάθησης, ειδικά με τις νέες ίνες κυκλικής απελευθέρωσης ενέργειας τελευταίες γενιάς. Η χρήση του και η γνώση του όμως πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, όπου σε συνδυασμό με την στενή παρακολούθηση μετά το χειρουργείο, προσφέρουν στον ασθενή το καλύτερο αποτέλεσμα με την μικρότερη ταλαιπωρία.

Minimally invasive treatment of pilonidal sinus using the new Infinite Ring Fiber. A case series.

Georgios Liagkos, Christos Papaioannou, Eleni Mpalampou

>Ann Ital Chir. 2022 Nov 14;S0003469X22037629. Online ahead of print.

PubMed Link | PMID: 36408956

Υπηρεσίες