Ρομποτική Χειρουργική

Ρομποτική & Ελάχιστα Επεμβατική Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική

Ελάχιστα Επεμβατική Λαπαροενδοσκοπική & Ρομποτική Χειρουργική

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι η σημαντικότερη εξέλιξη της Χειρουργικής και άρχισε να εφαρμόζεται τον 20ο αιώνα. Η λέξη λαπαροσκόπηση προέρχεται από τις λέξεις «λαπάρα» που σημαίνει κοιλιά και «σκοπώ» που σημαίνει βλέπω.

Η επέμβαση δεν διενεργείται μέσω ανοιχτών τομών, αλλά μέσω μικρών τομών από τις οποίες εισέρχονται ειδικά εργαλεία και ειδική κάμερα που μπορεί να αναδείξει σημαντικές λεπτομέρειες με την μεγέθυνση που χρησιμοποιούμε στις εικόνες που αναλύονται στην οθόνη. Η δημιουργία εικόνας τριών διαστάσεων με εφαρμογή ειδικών γυαλιών 3D (όραση 3 διαστάσεων) διευρύνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

Επικοινωνήστε με τον Ιατρό

Με όποιο τρόπο σας εξυπηρετεί

Μέγιστη ασφάλεια για τον ασθενή με Τrocar άμεσης όρασης

Η διάνοιξη των στιβάδων του κοιλιακού τοιχώματος γίνεται υπό άμεση όραση μέσω ειδικού trocar στο οποίο προσαρμόζεται η κάμερα. Έτσι αναγνωρίζεται κάθε λεπτομέρεια κατά την είσοδο στην κοιλιακή χώρα και ο κίνδυνος πρόκλησης κάποιας επιπλοκής είναι ελάχιστος.

Συχνές παθήσεις με Θεραπείες Προηγμένης Λαπαροσκοπικής και Ενδοσκοπικής αποκατάστασης από τον Χειρουργό Dr. Γεώργιο Λιάγκο, MD, PhD

Ρομποτική Χειρουργική

Τα τελευταία χρόνια η Χειρουργική γνώρισε την επανάσταση με την καθιέρωση της Λαπαροσκοπικής και της Ενδοσκοπικής τεχνικής. Θεωρούνται πλέον δοκιμασμένες Χειρουργικές μέθοδοι και έχουν καθιερωθεί όπως και η ανοικτή Χειρουργική. Πάντα ο χειρουργός είναι υπεύθυνος της επέμβασης, αλλά κατά την Λαπαροσκοπική Χειρουργική χειρίζεται τους ιστούς, όχι υπό άμεση όραση με τα χέρια του, αλλά μέσω μιας οθόνης και με τη βοήθεια ειδικών μικροεργαλείων. Τα αποτελέσματα των τεχνικών αυτών ήταν και παραμένουν άριστα και στις ημέρες μας στους σύγχρονους χειρουργούς που έχουν εξειδικευθεί στο πεδίο αυτό. Οι ασθενείς γνωρίζουν πλέον τα οφέλη και αναζητούν θεραπείες Ελάχιστα Επεμβατικές.

Εντούτοις, η επανάσταση της τελευταίας δεκαετίας στο χώρο της Χειρουργικής είναι η Ρομποτική Χειρουργική. Η Ρομποτική Χειρουργική χρησιμοποιείται σε πληθώρα επεμβάσεων σε όλο τον κόσμο και έχει καθιερωθεί κυρίως στην ουρολογία και στην προστατεκτομή. Ο χειρουργός είναι πάντα υπεύθυνος για τον χειρισμό των ρομποτικών συστημάτων που είναι συνδεδεμένοι με λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο έλεγχος αυτών των χειρουργικών ρομπότ γίνεται με τηλεχειρισμό και παρέχει απεριόριστες δυνατότητες χειρισμών και ακρίβειας των ειδικών ρομποτικών  μικροεργαλείων.

Ο χειρουργός δεν είναι άμεσα πάνω από τον ασθενή, αλλά δίπλα σε μία ρομποτική οθόνη από την οποία βλέπει το χειρουργικό πεδίο σε μεγέθυνση με τρισδιάστατη απεικόνιση και πραγματοποιεί την επέμβαση κινώντας ειδικούς μοχλούς (joysticks) με ευχέρεια κινήσεων 360ο μοιρών. Οι εντολές που δίνει ο χειρουργός μέσω των μοχλών μεταφέρονται ηλεκτρονικά στους βραχίονες του ρομπότ, οι οποίοι εκτελούν τις κινήσεις στο χειρουργικό πεδίο με ακρίβεια χιλιοστού (mm).

H Ρομποτική Χειρουργική θεωρείται ως η πλέον Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική με την οποία σταδιακά εκτελούνται επεμβάσης της Γενικής Χειρουργικής όπως: κήλες του κοιλιακού τοιχώματος (βουβωνοκήλη, ομφαλοκήλη, κοιλιοκήλη, μηροκήλη, κήλη των αθλητών – σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών), χολοκυστεκτομή και κολεκτομή. Τα οφέλη των ασθενών είναι πολλά, αλλά το βασικότερο όλων είναι να υπάρχουν αυστηρές ενδείξεις για την εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής καθώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους στους ασθενείς και για όλες τις παθήσεις.

Υπηρεσίες